Upsidedown is a WordPress theme design that brings blog posts rising above inverted header and footer components.

tüm dünyada müşteri kazanım maliyetleri artarken ve yeni müşterilere ulaşmak zorlaşırken bankalar da yeni büyüme kanalları sağlamak için hizmet bankacılığı değer zincirlerini yeniden yapılandırmak zorunda kaldı. elbette bu kolay değil. işleri büyütmek için yeni yollar aramak, finans sektörünün bel kemiğini oluşturan ve yıllardır süreçlerini aynı şekilde sürdüren bankaları zor kararlarla karşı karşıya bıraktı. bu karar alma ve bunu takip eden değişim sürecinin zaman ve emek açısından da çok fazla yatırım gerektirdiğini söylemek mümkün. bunlara finansal teknoloji girişimlerinin yarattığı rekabet eklenince bankaların servis bankacılığına yüzünü dönmesi kaçınılmaz oldu. 

servis bankacılığı (BaaS / banking as a service) bankacılık ürün ve hizmetlerinin 3. partiler tarafından sağlanmasını tanımlıyor. BaaS çözümleri, son kullanıcıların fintekler, finans ekosistemi dışında kalan firmalar ve markalar üzerinden temel bankacılık ürünlerinden yararlanmasına olanak tanıyor. 

Servis Bankacılığı / BaaS modeli *

müşteri deneyimini ön plana koyan servis bankacılığı, buna adaptasyon sağlayan bankaların da finteklerin rekabetlerini yeniden tanımlamalarını sağladığını ve girişimlerle verimli işbirlikleri geliştirdiklerini gösteriyor. 

peki tüm bunlar için ne için? elbette müşteri odaklı finansal çözümlerin geleceğine öncülük etmek için. 

aynı mı, farklı mı? açık bankacılık ve servis bankacılığı

servis bankacılığından konuşurken açık bankacılığa da değinmemek olmaz. birbirine çok yakın dursa da açık bankacılık ve servis bankacılığı birbirinden farklı amaçlara hizmet eden iki yapı. ikisinin de temelinde API’lerin sağlanması bulunsa da açık bankacılığın temelinde müşterilerin kendi datalarını kontrol edebilmesi ve yönetebilmesi yatıyor.

örneğin farklı hesaplarda gerçekleşen işlemlerinizi tek bir uygulama üzerinden izleyebilmeniz açık bankacılık sayesinde mümkün olurken servis bankacılığı size bankaya gitmeden markanın uygulaması hesap açıp kart başvurusunda bulunma ve kart harcamalarını takip etme imkanı sağlıyor. 

servis bankacılığı bankacılık sektörünü yeniden tanımlarken bu alanda başarılı olmak ya da öne çıkmak isteyen bankaların da cevabını vermesi gereken sorular bulunuyor. 

etkili çözümler için doğru soruları sorun

  • son kullanıcılarınız kimler ve tam olarak neye ihtiyaçları var?
  • rekabet fırsatını hangi alanda görüyorsunuz?
  • servis bankacılığına ilişkin değer zincirini nasıl tasarlamayı ve farklılaştırmayı planlıyorsunuz? 
  • gelir modelinizi nasıl yapılandırmayı planlıyorsunuz?
  • sizinle birlikte tamamlayıcı servisler sunabileceğini düşündüğünüz hangi partiler var? hangi sektörlere ve finteklere yakın durmalısınız? 

servis bankacılığının geleceği 

dünya hiç olmadığı kadar dijitale kayarken müşteriler, yani bizler, finansal hizmetlerin herhangi bir platformdan 7/24 erişilebilir olmasını istiyoruz. üstelik sürekli daha iyi, daha kusursuz ve daha zamansız çözümleri aramaya devam ediyoruz. tüm bunlar için gidip bankaların kapısını çalmaktansa her gün kullandığımız markaların bize bunları sağlamasını da tercih ediyoruz. çünkü bilgiler ve para bizim; hizmetin ayağımıza gelmesini istemeyi yadırgamamız lazım. 

ama tüm bu rahatlık için arka tarafta birilerinin emek ve zaman harcaması ve entegre çözümler yaratması gerekiyor.  servis bankacılığı bize bu çözümlerin kapısını açarken bankalar da değişen hizmet anlayışlarıyla, yine merkezde ama daha görünmez bir şekilde hayatımızda yer almaya devam edecek. 

servis bankacılığının geleceğini ve sektördeki oyuncuları da anlattığım yazı digital report’un nisan ayı sayısında yer alacak.

* kaynak: https://www.moneythor.com/2020/10/02/banking-as-a-service-baas/

%d bloggers like this: